Mikro- ja väikettevõtete poolt pakutavate toodete, teenuste kasvu kaasa aitamine läbi ettevõtluskoolituse

Saku, Saue, Harku ja Kiili valla mikro- ja väikeettevõtele suunatud praktiline ettevõtluskoolitus, kuidas tehniliste vahendite (Excel, Word, PowerPoint), Intenretiturunduse ja esinemisokuse abil tõsta ettevõtte konkurentsivõimet ning aidata kaasa ettevõtte arengule. Koolitus on ettevõttele tasuta.

Ettevõtluskoolitus on HMKoolituse projekt, mida rahastatakse Leader programmist (meede 4). Koolitus korraldatakse koostöös Edunet OÜ ja Nelja Valla Koguga.

Koolitus koosneb neljast moodulist, mis jagunevad järgnevalt:

I Moodul: MS Word, MS PowerPoint baasil tootekirjelduste loomine

II Moodul: MS Excel baasil eelarve ja tasuvusarvutuste loomine, planeerimine, tulemuste hindamine

III Moodul: Internetiturundus- toote, teenuse turundamine

IV Moodul: Kuidas luua ja hoida väärtustavat koostöösuhet. Kuidas tooteid, teenuseid veelgi atraktiivsemalt tutvustada

 

Koolituse tulemus:

  • Kuidas kirjeldada ja luua sisuliselt ning vorminduslikult korrektset tooteportfelli MS Word ja MS PowerPoint programmide kaasabil
  • Kuidas kasutada ja koostada MS Exceli arvutavaid tabelid ja põhjasid erinevate kalkulatsioonide ja arvutuste sooritamiseks. Oskus planeerida ja teha kokkuvõtteid eesmärkide täitmiseks MS Excel abil
  • Kuidas kasutada MS Exceli abi, et kuvatavate tulemuste järgi otsuste tegemine oleks põhjendatud
  • Kuidas kasutada Interneti turundust oma ettevõtte seisukohast. Kuidas analüüsida oma kodulehe struktuuri ja info jaotust ettevõtte seisukohast lähtuvalt, saadakse aru kodulehe turundusest ja selle vajalikkusest- kuidas olla konkurendist parem?
  • Oskus arvestada seaduses tulenevate piirangutega Internetis turundamisel
  • Kuidas oma ideid ja teenuseid suuliselt kirjeldada, olla veenev esineja, kuidas tooteid atraktiivselt tutvustada
  • Kuidas luua ja hoida väärtustavat koostöösuhet

Koolituse maht: 64 akadeemilist tundi, koolitus viiakse läbi neljal päeval.

Koolituse toimumise koht: Tallinn, Keskkonnahariduskeskuse seminarikeskuses. Ehitajate tee 150 Seminariruum "Ilves" I korrus. Koolitus toimub sülearvutitega (arvutiklassis olemas), arvutites installeeritud MS Office tarkvara. Koolitusel osalejale on parkimine maja ees tasuta.

Investeering: Koolituse korraldamist toetakse Leader programmist, oslaejale on koolitus tasuta (sisaldab koolitust, koolitusmappi, lõunasööki, kohvipause, tunnistus, arvutiklassi kasutust)

Osalemistingimused: 1-4 moodulit moodustavad tervikliku koolitusprogrammi. Koolitus on suunatud Saue, Saku, Harku, Kiili valla piirkonna väikettevõtjatele (1-4 töötajat). Osaleda saavad Saku, Saue, Harku ja Kiili vallas registreeritud või tegutsevad ettevõtted. Ühest ettevõttest võib osaleda mitu osalejat, kui need osalejad osalevad erinevatel moodulitel. Nt III moodul Internetiturundus võib osaleda ettevõttest inimene, kes tegeleb turundusega. Sama inimene ei pea aga osalema II mooduli Exceli osas. Registreerumisel koolitusele kinnitad, et ettevõte osaleb kõigis neljas moodulis.
Koolitusele registreerumiseks täida allolev vorm. Kohtade arv on piiratud, ületäitumise korral registreerumine lõpetatakse.

Koolitusgrupi suurus: ühes grupis 12 osalejat, kokku 2 gruppi
Koolitused viiakse läbi I grupile 2017 november-detsember ja II grupile 2018 jaanuar-veebruar

Koolitajad:

Kristjan Sakk (I-III moodul) Edunet OÜ juht/asutaja, MS Office tarkvara konsultant/koolitaja. Omab väga head MS Officekasutamise õpetamise oskust, oskab vahendada IT-alast suhtlust ka mitte infotehnoloogia spetsialistidele. Viinud läbi organisatsioonipõhiseid koolitusi ca 400 organisatsioonile, koolitusturul olnud tegev üle 15 aasta ja viinud läbi üle 1000 erineva koolituse. Praktik aastast 1996. Interntiturunduse ja veebi koolitajana toimetanud 14 aastat. Osalenud väike- ja keskmise suurusega ettevõtete Internetiturunduskoolituse projektides koolitajana, mille käigus on saanud koolitust ca 200 erinevat organisatsiooni. Koolitanud veebialastel koolitustel ca 300 organisatsiooni. Osalenud sõltumatu eksperdina mitmete veebirakenduste loomiste ja arenduste juures.

Kristjan on keskendunud sisekoolituste läbiviimisele MS Office tarkvara (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook), OpenOffice tarkvara, LibreOffice, Office 365 ja Windows tarkvara koolitamiseks. Omandanud seeläbi suure kogemuse Office probleemide lahendamisel. Kogemus on saadud erinevate valdkondade organisatsioonide koolitamisel riigi-, kui ka erasektoris (ca 400 organisatsiooni valdkondades finants, pagandus, kaubandus, tootmine, kui ka riigi sektoris). Osalenud esinejana Äripäeva seminaridel, PARE konverentsidel. Osaleb koolitajana Äripäeva Akadeemias juhtidele ja finantsjuhtidele suunatud Exceli koolitustel.

Kaidi Peets (IV moodul) International Supervision and Coaching Institute; juhatuse liige, koolitaja, superviisor; Supervisiooni ja coachingu alaste koolituste läbiviimine (põhiteemad: supervisiooni ja coachinguoskused, enesejuhtimine, tagasisidestamine, motiveerimine, rollid meie sees ja meeskonnas)

Täpsem info ja registeerimine:

http://www.edunet.ee/ettevotluskoolitus

Lisainfo: Kristjan Sakk kristjan@edunet.ee