2018 I taotlusvooru Meede 2 hindamiskomisjoni koosolek ja taotlejate ärakuulamine

Toimumisaeg

Saku Pruulikoja I korruse saalis.

kell 17.45 kogunemine

Kell 18.10-18.40 taotlejate ärakuulamine

18.40-20.00 2018 I taotlusvooru Meede 2 hindamiskoosolek