2019 taotlusvoor

Mikroettevõtjad ja turismiarendajad saavad taotleda oma tegevuseks toetust

MTÜ Nelja Valla Kogu tegevuspiirkonnas tegutsevad organisatsioonidel on võimalus taotleda toetust investeeringuteks alljärgnevalt:

Mikroettevõtluse arendamiseks: Uute ja olemasolevate kohalike teenuste ning toodete arendamiseks mikrotootmise arendamiseks.

Toetatakse põhivara soetamist,  turundustegevusi, Investeeringud hoonetesse ja taristusse. Toetuse maksimaalne summa 10 000, omafinantseering 40% projekti abikõlbulikust maksumusest.

Toetust saab taotleda ka turismiteenuste arendamiseks ja turismiobjektide korrastamiseks ja rajamiseks. Maksimaalne toetuse summa 30 000 eurot, omafinantseering 40%, mittetulundusühingutel 90% projekti abikõlbulikust maksumusest.

Toetuse tingimuste kohta saab täpsemalt informatsiooni MTÜ Nelja Valla Kogu kodulehelt www.4kogu.ee

Infopäev koos äriplaani koostamise koolitusega 06. mail, algusega kell 15.00 Tuula külakeskuses

Projektitaotluste esitamine 26.08-01.09.2018 läbi e-pria.

Info ja nõustamine:

Annika Jõks, NVK tegevjuht, tel. 51 87 480, e-post info@4kogu.ee