Koolitus vabaühendustele. Kuidas luua uusi teenuseid ja tooteid ning neid turundada?

Toimumisaeg

Koolitus vabaühendustele

KUIDAS LUUA UUSI TEENUSEID JA TOOTEID NING NEID TURUNDADA?

Koolitus toimub LEADER koostööprojekti „EstPol: jätkusuutlikud kogukonnad“ projekti raames.
Koolitust korraldavad MTÜ Nelja Valla Kogu ja Kodukant Läänemaa.

Sihtrühm: vabaühenduste juhid ja aktiivsed liikmed

Toimumise aeg ja koht: 12. mai 2021 kell 13-17 Metsanurme külakeskuses, Saku vald, Harjumaa

Koolitaja: Anneli Kana, MTÜ Eesti Maaturism nõukogu esimees, Metsanurme MTÜ juht. Koolitajal on pikaajaline kogemus messitöös, ta on esindanud Eestit mitmetel välismessidel ning ta on tugev praktik vabaühenduste toodete-teenuste loomisel.

Koolituse päevakava:

12:45    kogunemine

13:00    kerge lõuna, sissejuhatus

13:20    TOOTE/TEENUSE LOOMINE

TURUNDUS (eesmärgid, strateegia, sihtturg, märksõnad, sõnum, kommunikatsioon, materjalid, usaldus, meedia)

TÖÖ MESSIBOKSIS  (messiboksis osalemine, töökorraldus, klientidega suhtlemine, käitumisnormid, ühised kokkulepped, töö väljaspool boksi, läbirääkimised)

JÄRELTÖÖ (tulemuste analüüs, töökorraldus, edasised sammud)

16:20    „EstPol: jätkusuutlikud kogukonnad“ projekti edasised tegevused. Maarja Pikkmets, Kodukant Läänemaa LEADER projektijuht

              Vabaühenduse toodete-teenuste müük ja oma piirkonna tutvustamine Vanamõisa Käsitöölaada näitel. Annika Jõks, Nelja Valla Kogu tegevjuht

              Porikuu festival kui võimalus oma vabaühendust esile tuua ja uusi ideid katsetada. Karet Kõverjalg, Loode-Eesti ühisturundusprojekti projektijuht

16.45    Vanamõisa käsitöölaadale 22. augustil piirkonda või piirkondi ja oma tooteid-teenuseid turundama minna soovijate rollid ja ülesannete jaotamine.

Koolituse tulemusena ootame, et osalejad oskavad koostöös uusi tooteid/teenused luua ja neid edukalt messidel või laatadel turundada.

Anna oma osalemisest teada hiljemalt 10. maiks 2021

Registreerimisvormi leiad siit:  KUIDAS LUUA UUSI TEENUSEID JA TOOTEID NING NEID TURUNDADA?

 

Info:

Annika Jõks

MTÜ Nelja Valla Kogu tegevjuht

+372 51 87480