Juhatuse koosolek

Toimumisaeg

Juhatuse koosolek toimub 25. oktoobril Tuula Kogukonnakeskuses kell 16.00-18.00

1. Uute liikmete vastuvõtmine:  MTÜ Luigelaps (avaldus esitatud juulis 2021. Juhatus otsus 02.08.21 MTÜ Luigelaps liikmeks astumise avaldust käsitletakse uuesti sügisesel toimuval juhatuse koosolekul.)

2. COVID-19 olukorra leevendamiseks suunatud meetme taotluste tehnilise protokolli kinnitamine. Tehnilise protokolli kinnitamisest taandavad end juhatuse liikmed, kes on meetmest taotlejad, või on taotlustega seotud isikud.

3. Hindamiskomisjonide kinnitamine Covid meetme hindamiseks ja 2022. a taotlusvoorude hindamiseks.

4. Üleminekuperioodi HarjuLeader koostööprojekti eelarve ja koostöökokkuleppe kinnitamine

5. Kohapeal algatatud teemad.