Juhatuse koosolek

Toimumisaeg

Juhatuse koosolek Tuula Kogukonnakeskuses algusega kell 16.00

Päevakord

1. 2022. a taotlusvooru Covid meetme lisamine, rakenduskava muudatus

2. Hindamiskomisjoni kinnitamine 2022. a taotlusvooru hindamiseks

3. Ettepanekute tegemine NVK Üldkoosolekuks

    3.1 Audiitori kinnitamine

    3.2 Revisjoni komisjoni liikmete kinnitamine

4. Loode-Eesti ühisturunduse projekti Porikuu festivali kokkuvõte ja tagasiside