Hindamiskomisjoni koosolekud

Toimumisaeg

MTÜ Nelja Valla Kogu hindamiskomisjoni koosolekud toimuvad

28.02.2022 kell 10 Kiisa

03.03.2022 kell 17.00-20.30 Ääsmäe külamajas

07.03.2022 kell 17.00-20.30 Tuula Kogukonnakeskuses