Strateegia vahehindamise töörühm koosolek

Toimumisaeg

30. jaanaril kell 18.00-20.00 toimub strateegia vahehindamise töörühma koosolek.

Töörühm moodustati 13.12.2018 juhatuse otsusega ning liikmed on:

Heret Annus- MTÜ Vaela Külaselts

Eve Riga- MTÜ Tuule tutulus

Jako Jaagu- Jõgevamaa Koostöökoda tegevjuht

Annika Jõks- tegevjuht

Virko Kolks VNK hindamiskomisjoni aseesimees

Rando Lai NVK hindamiskomisjoni esimees

Töörühma juhib Aule Kikas- MTÜ Muraste Külaselts, NVK juhatuse esimees

Töörühma ülesanne on:

Hinnata MTÜ Nelja Valla Kogu kehtiva strateegia (2015–2020) rakendamisega saavutatud tulemusi ja mõju vastavalt strateegias seatud eesmärkidele ning eesmärkide saavutamise realistlikkust strateegiaperioodi lõpuni jäänud aja jooksul. Hindamistulemuste põhjal valmistatakse ette strateegia muudatusettepankud üldkoosolekule.

Töörühma liikmed tutvuvad materjalidega ning valmistavad ette vahehindamise ettepanekud individuaalselt vastavalt hindamisvormile.

Hindamiskomisjon kohtub koosoleku vormis vähemalt kaks korda.

Esimesel kohtumisel keskendutakse meetmete analüüsile, valmistatakse ettepanek strateegia meetmete muutmiseks üldkoosolekule, mis toimub 14.02.2019

Teisel kohtumisel formuleeritakse lõpphinnang, mis esitatakse üldkoosolekule, mis toimub 2019 aata juunis.

Lisainfo ja ettepanekud Annika Jõks 5187480 info@4kogu.ee