2019 taotlusvoor

Toimumisaeg

Mikroettevõtjad ja turismiarendajad saavad taotleda oma tegevuseks toetust

MTÜ Nelja Valla Kogu tegevuspiirkonnas tegutsevad organisatsioonidel on võimalus taotleda toetust investeeringuteks alljärgnevalt:

Mikroettevõtluse arendamiseks: Uute ja olemasolevate kohalike teenuste ning toodete arendamiseks mikrotootmise arendamiseks.

Toetatakse põhivara soetamist,  turundustegevusi, Investeeringud hoonetesse ja taristusse. Toetuse maksimaalne summa 10 000, omafinantseering 40% projekti abikõlbulikust maksumusest.

Toetust saab taotleda ka turismiteenuste arendamiseks ja turismiobjektide korrastamiseks ja rajamiseks. Maksimaalne toetuse summa 30 000 eurot, omafinantseering 40% projekti abikõlbulikust maksumusest.

Toetuse tingimuste kohta saab täpsemalt informatsiooni MTÜ Nelja Valla Kogu kodulehelt www.4kogu.ee

Projektitaotluste esitamine 26.08-01.09.2019 E-Pria vahendusel.

Taotlusvooru ajakava

Taotlusvooru ajakava:

  • Nõustamised kuni 29.08.2018
  • Projektide esitamine e-pria. vahendusel 26. august kuni 01. september. NB! Nädalavahetusel taotluse esitajatele ei pakuta tehnilist tuge
  • Tehniline hindamine 02.-13.09. 2018 (sh vajadusel investeeringuobjektide külastamine)
  • Puuduste kõrvaldamiseks antakse projektitaotluse esitajale ühekordselt aega 5 tööpäeva.
  • Sisuline hindamine kestab 20 tööpäeva alates hindamisprotsessi algusest (tehnilise vastavuse protokolli kättesaamisest) kuni paremusjärjestuse ettepaneku koostamiseni komisjonipoolt. (sh investeeringuobjektide külastamine, taotlejate ära kuulamine, hindamiskoosolek)
  • NVK kinnitab hindamistulemused hiljemalt 28. oktoober  ja esitab pingerea PRIAle
  • PRIA taotluste menetlusprotsess kestab 60 tööpäeva.

Info ja nõustamine:

Annika Jõks, NVK tegevjuht, tel. 51 87 480, e-post info@4kogu.ee

Aule Kikas NVK juhatuse esimees e-post aule.kikas@gmail.com.ee