Juhatuse koosolek

Toimumisaeg

Juhatuse koosolek toimub Tuula Külakeskuses kell 16.00-18.00

Ajakava:

1. Uue liikme vastuvõtmine. Tallinna Jahimeeste Selts

2. 2019. a sügisese taotlusvooru tehnilise hindamise tulemuse kinnitamine.

3. 2020.a eelarve (tegevusgrupi tegevuskulud, projektivahendite jääk, võimalik taotlusvoor).

4. Kontori võimalik kolimine Tuula kogukonnakeskusesse.

5. Informatsioon/ülevaade planeeritavatest tegevustest  (Porikuu festival, arukate külade konverents, õpitoad jne)