Juhatuse koosolek

Toimumisaeg

Juhatuse koosolek toimub Vääna-Jõesuus 27.07.2020 algusega kell 16.00

Päevakava:

1.Liikme Wilawander OÜ väljaastumine NVK liikmete hulgast.

2. Üldkoosoleku kokkukutsumine ja päevakava kinnitamine (Üldkoosoleku kutsume kokku 13. augustil Suurupi ülemise tuletorni külastuskeskuses)

  •   Põhikirja muutmine
  •   Seotud isikute vahelise renditehingu kinnitamine
  •   2020 ja 2021 rakenduskavade ülevaatamine
  •   MTÜ Nelja Valla Kogu ja MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu liitumise arutelu

Juhatuse koosolek jätkub meeskonnakoolitusena, Mootorsaanimatkad OÜ tutvustab investeeringuprojekti "Veematkade arendus Vääna-Jõesuus"