Juhatuse koosolek

Toimumisaeg

Juhatuse koosolek Tuula Kogukonnakeskuses algusega kell 16.00

Päevakord

1. Hindamiskomisjoni kinnitamine 2022. a taotlusvooru hindamiseks

2. Ettepanekute tegemine NVK Üldkoosolekuks 

    3.1 Audiitori kinnitamine

    3.2 Revisjoni komisjoni liikmete kinnitamine

3. Loode-Eesti ühisturunduse projekti Porikuu festivali kokkuvõte ja tagasiside. Projektijuht Karet Kõverjalg 

Peale koosolekut toimub jõuluteemaline toidutöötuba, kus valmistame piirkonnale iseloomulikke toite kaasaegses võtmes.