Juhatuse koosolek

Toimumisaeg

MTÜ Nelja Valla Kogu juhatuse hübriidkoosolek toimub alljärgneva päevakorraga:

1. 2022. a taotlusvooru paremusjärjestuse kinnitamine

3. Audiitori kinnitamine üldkoosoleku poolt