Juhatuse koosolek

Toimumisaeg

Juhatuse koosolek toimub Tuula Kogukonnakeskuses algusega kell 16.00-18.00

Päevakord:

  1. Vihmavarjuprojekti (NVK ühisprojekt) „Kogukondade ühistegevuse arendamine ja toetamine“ eelarvest vabanenud vahendite kasutamiseks uue konkursi väljakuulutamine
  2. Siseriikliku koostööprojekti „Arukad külad, nutikad kogukonnad“ kavandamisel olevate tegevuste ja eelarve ülevaatamine ja üldkoosolekule kinnitamiseks edastamine
  3. Majandusaasta aruande ülevaatamine ja üldkoosolekule kinnitamiseks edastamine
  4. Üldkoosoleku kokkukutsumine
  5. Muud kohapeal algatatud teemad