2017 II taotlusvoor hindamiskomisjonid

MTÜ Nelja Valla Kogu hindamiskomisjoni moodustamine 2017 II taotlusvooruks 28.08-03.09.2017
Hindamiskomisjon moodustatakse NVK tegevusgrupile esitatud, tehnilise kontrollvooru läbinud projektide sisuliseks hindamiseks.

Hindamiskomisjoni moodustamise ja kinnitamise aluseks on:
MTÜ Nelja Valla Kogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord. Peatükk 6 Projektitaotluste hindamiskomisjoni moodustamine

26.09.2017 kinnitas NVK juhatus e-hääletuse teel hindamiskomisjoni kooseisud alljärgnevalt:
MEEDE I
     Nimi KOV Sektor
1. Eero Alamaa Saku ETTEV
2. Siiri Raagmets Saku KOV
3. Irja Tiri Saku MTÜ
4. Kadri Tillemann Saue KOV
5. Maris Zernand-Vilson Saue MTÜ
6. Raivo Kokser Saue ETTEV
7. Ermo Täks Kiili ETTEV
8. Heli Kalvet Kiili KOV
9. Maarika Nimmo Kiili MTÜ
10. Egon Eiche Harku ETTEV
11. Ivi Proos Harku MTÜ
12. Rando Lai Harku KOV

MEEDE III; IV
     Nimi KOV Sektor
1. Marko Tali Saku ETTEV
2. Evelin Normak Saku KOV
3. Johannes Paldrok Saku MTÜ
4. Virko Kolks Saue KOV
5. Maris Zernand-Vilson Saue MTÜ
6. Raivo Kokser Saue ETTEV
7. Ermo Täks Kiili ETTEV
8. Heli Kalvet Kiili KOV
9. Jaan Urb Kiili MTÜ
10. Egon Eiche Harku ETTEV
11. Ivi Proos Harku MTÜ
12. Rando Lai Harku KOV

Hindamsikomisjone juhib Rando Lai