Euroopa Liidu uue programmperioodi strateegia ettevalmistamise teade.

Teatame, et MTÜ Nelja Valla Kogu juhatuse koosolek otsustas 22. veebruaril 2022, et esitab PRIAle ajavahemikul 15.03-04.04.2022 toetustaotluse Nelja Valla Kogu piirkonna ühise arengustrateegia välja töötamiseks Euroopa Liidu eelarveperioodiks 2023-2027.

Ühisstrateegia alusel rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ja Euroopa Sotsiaalfond+ LEADER tüüpi tegevusi.

Tegevuspiirkonna elanikel on võimalus strateegia koostamise protsessis aktiivselt osaleda ja kaasa rääkida.

MTÜ Nelja Valla Kogu korraldab avaliku ürituse strateegia koostamise alustamiseks, millest anname teada oma veebilehel ja sotsiaalmeedia kaudu.


Uus ühisstrateegia esitatakse PRIAle hiljemalt 31. märtsiks 2023.a.

Lisainfo

Annika Jõks, tel 5187480, info@4kogu.ee