Kogukonna turvalisuse konverentsi ettekande on järelevaadatavad

Salvesatud ettekanded järelvaatamiseks kolmes blokis:

16.02 ennelõunased:

11:45 Turvalisuse mõõde kohalikul tasandil- väärtuspõhine vaade. Rivo Noorkõiv 
12.30 Laiapõhjaline turvalisus pidevate kriiside tingimustes ehk grillimine üksinda. Helsingi ülikooli keskkonnapoliitika uurimisrühma doktorant, Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi nooremteadur Peeter Vihma 

https://kovit-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kaido_taberland_hol_ee/Ef9Dw8HRoRNKhPft1oE_thUBbGE73K55S8a7HyXus1O0fQ?e=7iSMlH

16.02 pealelõunased:

14:00 Kogukonnaturvalisus läbi keskkonna planeerimise. Politsei- ja Piirivalveameti piirkondliku politseitöö koordinaator Kairi Ränk
14:45 Naabrivalve kui tõhus kuritegevuse ennetuse tööriist. MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari
15:00 Noorte rollist kogukonna turvalisuse kujundamisel. Lii ja Kai Urb, Lääneranna Noortevolikogu
15:30 paus
15:45 Teadmine ja oskamine on parim ennetus. Mohni LS, Eesti Punane Rist, MobiLED
17:20 Moderaatori kokkuvõte ja järgmise päeva tutvustus

https://kovit-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kaido_taberland_hol_ee/ESNODI3Vnm1MjNl4bZi_t_kBGUgmzDo8k1HS86uypKNV7Q?e=spWvfj

 

17:02 ettekanded:

10:10 Kriisikomisjonide ja kogukonna roll elanike heaolu suurendamisel. Lääne-Harju kogukonnakomisjoni esimees Andrus Saliste
10:30 Punase Risti roll kriisideks valmisoleku tagamisel. Peasekretär Arvi Perv
11:00 Evakuatsioon ja kogukonnateenused kriiside korral. Naiskodukaitse Harju ringkonna esinaine Elbe Lumiste
11:30 Kriisideks valmisolek. Päästeameti Põhja päästekeskuse juht Marko Rüü
12:00 Kokkuvõtted ja lõpetamine

https://kovit-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kaido_taberland_hol_ee/ES6HKIUVRnlKs0aUbU4BJQMB3Eh8bVemAz9EBjoyLoNeGg?e=0wx2wy