Strateegia ettevalmistamine- mõistete avamine

Toimumisaeg

Strateegia ettevalmistamine- mõistete avamine Tuula Kogukonnakeskuses kell 10.00-12.00 uue perioodi strateegia mõistete ja eesmärkide lahtimõtestamiseks.

Osalejad: Ida Harju Koostöökogu, MTÜ Nelja Vala Kogu