Strateegia ettevalmistamise koosolek partneritega

Toimumisaeg

Uue perioodi strateegia dokumendi osana on järgmiseks perioodiks vaja kaardistada ka koostööprojektide ühisosa- teemad piirkonnaväliste organisatsioonidega.

Selge on, et tuleb seada fookus ja keskenduda olulisematele eesmärkidele. Mitmed koostöömõtted, olgu need turundusalased, keskkonnateadlikkuse või kriisideks valmisoleku tõstmine on jõudnud juba mõnegi strateegia töörühma lauale.

Cumulus Consultingu inimeste eestvedamisel toimub arutelue võimalikke ühiste teemade üle uuel strateegiaperioodil 

10. novembril kl 14.00 Hüüru mõisa.

Info ja kontakt Annika Jõks 5187480