Üldkoosolek e-kirja teel

Toimumisaeg

Vastavalt MTÜ Nelja Valla Kogu juhatuse 11.01.2023 otsusele
kutsume kokku Üldkoosoleku e-kirja teel
alljärgneva päevakorraga:

  1. Harku KOV esindaja NVK juhatuses
  2. Revisjonikomisjoni koosseisu ja revisjonikomisjoni liikme hüvitise kinnitamine 2022-2024 majandusaastate revisjonide läbi viimiseks
  3. 2022. a majandusaasta auditeerimiseks Audiitorbüroo Maalinn OÜ kinnitamine

E-kirja teel koosoleku läbiviimise protseduur

  1. Hääletada saab kirjalikult e-kirja teel 11.01-18.01.2023. a
  2. Otsus võetakse vastu, kui üle poole liikmetest on otsuse poolt.
  3. Hääletuse otsused vormistatakse juhatuse poolt üldkoosoleku protokollina, millele lisame hääletanute nimed ja soovi korral eriarvamused, samuti kõigi hääletanute seisukohad, mis on laekunud e-kirja teel hiljemalt 18.01.2023 k.a. 

    Kõik Nelja Valla Kogu liikmed on saanud vastava e-kirjalise kutse oma meelsuse avaldamiseks ja kinnitamiseks.