Juhatuse koosolek

Toimumisaeg

13.03.23 kell 16.00 toimub juhatuse koosolek Tuula Kogukonnakeskuses päevakorraga:

  1. 2023. a  taotlusvooru tehnilise protokolli kinnitamine
  2. 2023. a hindamiskomisjoni kinnitamine
  3. Majandusaasta aruande ülevaatamine ning edastamine üldkoosolekule
  4. Üldkoosoleku kokkukutsumine
  5. Strateegia lõpuseminari korraldamisest
  6. Muud kohapeal algatatud teemad