Nelja Valla Kogu ootab uut tegevjuhti!

Naudid väljakutseid ja maaelu jätkusuutlikkus läheb sulle korda? Tule Nelja Valla Kogu tegevjuhiks!  

Nelja Valla Kogu on LEADER piirkondlik tegevusgrupp, mis ühendab endas Harku, Saue, Saku ja Kiili valda.

Tegevjuhina tegeled väga eripalgeliste ülesannetega: 

 • •korraldad tegevuspiirkonna strateegia eesmärkide täitmiseks konkursse projektide rahastamiseks 
 • •toetad ja nõustad taotlejaid, teostad järelevalvet investeeringute ja projektide elluviimisel  
 • •käivitad ja viid ellu siseriiklike- ja piiriüleseid koostööprojekte 
 • •korraldad koolitusi, seminare, arutelusid, juhid töögruppide tegevust
 • •teed koostööd piirkonna omavalitsuste, ettevõtjate ja vabaühendustega 
 • •hoolitsed dokumendihalduse, kodulehe haldamise ning sotsiaalmeedia sisuhalduse eest
 • •vastutad Nelja Valla Kogu strateegia elluviimise eest
 • •vastutad tegevjuhina tegevusgrupi eelarve planeerimise ja jälgimise eest

Ootame, et Sul on:

 • •kõrgharidus 
 • •eesti keele vilunud kasutaja ja väga hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas
 • •teksti-, tabeltöötlus ja esitlusprogrammide kasutamise oskus
 • •väga hea meeskonna- ja koostöö oskus, koostööpartnerite kaasamisvõime 
 • •avaliku esinemise kogemus ja hea läbirääkimisoskus
 • •algatus-, otsustus- ja teostusvõime
 • •teadmised Eesti avalikust haldusest ja asjaajamise korraldusest
 • Eeldame Sinult
 • •varasem töökogemus LEADER tegevusgrupis
 • •teadmised Euroopa Liidu struktuurifondidest toetuste taotlemisel ja taotluste menetlemise kogemus

Meie ootused ja mida me ise võimaldame:

 • eelistame, kui elad tegevuspiirkonnas
 • omad juhilube ja autot – kompenseerime isikliku auto kasutuse kulud ametisõitudeks
 • meil on inspireeriv töökeskkond Tuula Kogukonnakeskuses
 • võimalus kaasa rääkida piirkonna arendamisel 
 • meil on toimekas ja toetav juhatus
 • pakume põhjalikku sisseelamisprogrammi ja tuge katseajal
 • võimaldame areneda ja ennast teostada
 • meil on konkurentsivõimeline töötasu
 • meil on paindlik tööaeg, osaline kodukontoris töötamise võimalus

Tundsid sisemist kutset? Saada oma CV koos kaaskirjaga, mis annab ülevaate sinu huvidest ja ootustest töökohale e-posti aadressil info@4kogu.ee hiljemalt 27. augustiks 2023.

Kui soovid saada rohkem infot, kirjuta tegevjuht Annikale samal e-posti aadressil.