Üldkoosolek ja jõulukontsert

Toimumisaeg

Nelja Valla Kogu juhatus kutsub kokku üldkoosoleku 07. detsembril kell 18.00 Saku mõisas.

Kava:

18.00 kogunemine ja mõnus amps restoranilt MuSu

19.00 üldkoosolek Palmisaalis

            Päevakava:

  1. 2024.a. rakenduskava kinnitamine, 2024 aasta taotlusvoorude avamine
  2. Koostööprojekti „Ukraina põgenike kohanemise toetamine maapiirkonnas“ ülevaade
  3. Koostööprojekt „PIIRKONDADE KOGEMUSVAHETUS JA TEGEVUSRÜHMADE KOOSTÖÖ ARENDAMINE“ tegevuste ja eelarve kinnitamine
  4. Nelja Valla Kogu MTÜ põhikirja muudatus
  5. Informatsioon uue perioodi tegevustest.

Koosoleku materjalid saadame-e kirja teel hiljemalt 04.detsembriks

NB! Palun registreeru koosolekule hiljemalt 01. detsembriks:   

 https://shorturl.at/eGMV6

20.15-21.00 ballisaalis käsikellade ansambel Campanelli jõulukontsert

Kontsert on avatud ka pereliikmetele, sõpradele, tuttvavatele!