Juhatuse koosolek

Toimumisaeg

Toimumiskoht: Saue vallamajas,  aadressil Kütise 8, Saue 

Koosoleku päevakord: 

  1. Nelja Valla Kogu 2024. aasta eelarve, vabanenud projektivahendite kasutamisest.
  2. Koostööprojekti “Arukad külad, nutikad kogukonnad” raames “Ideekiirendi” programmi taotluste rahastusotsuste kinnitamine.
  3. Liikmemaksu jm võlgnevustest Nelja Valla Kogule. 
  4. Uue liikme vastuvõtmine - MTÜ Hüüru RC Klubi. 
  5. LINC konverentsil osalemisest (arvestada tuleks ajavahemikuga 3.06.- 07.06.2024) https://linc2024.eu/
  6. 2024. aasta NVK taotlusvoorude LEADER meetmelehtede kinnitamine. 
  7. 2024. aasta rakenduskava esitamine uue perioodi vahendite kasutusele võtmiseks.
  8. ESF+ toetusmeetme „Sotsiaalse kaitse suurendamine“ toetuse taotluse kinnitamine ja üldkoosolekule kinnitamiseks saatmine.
  9. Juhatuse liikmete tasude ja rollide ülevaatamine.