Erakorraline juhatuse koosolek

Toimumisaeg

Erakorraline juhatuse koosolek
04.12.2023 Saku vallamaja

Kokku kutsujad: 

Marti Rehemaa
Saku vallavanem

Aimur Liiva
Kiili vallavanemPäevakord:
1. Lepingud. Juhatuse liikme leping, hüvitis; juhatuse esimehe leping, töötasu; tegevjuhileping, töötasu.
2. Nelja Valla Kogu tegutsemise asukoht. MTÜ Tuula tutulus ja NVK vaheline töökoha allrendieping, kuutasu, lisatasud.
3. Kohapeal algatatud küsimused


4. 2024.a. rakenduskava täiendamine sotsiaalfondi meetmelehega
5. 2024.a. eelarve prognoos
6. Muutused seoses põhikirja muutmise nõudega- informatiivne
7. Uue liikme vastuvõtmise taotlus - MTÜ Nelja küla reheküün

Eve Riga ettepanek lisada päevakorda punktid 4-7.