Juhatuse koosolek

Toimumisaeg

Nelja Valla Kogu juhatuse koosolek toimub Kiili vallamajas 25. märtsil alguseks kell 15.30

Päevakord:

     1. NVK hindamiskomisjoni asendusliikmete kinnitamine

     2. MTÜ Kumna Mõis lahkumisavalduse kinnitamine

     3. MTÜ Voore lahkumisavalduse kinnitamine

     4. Piirkondade kogemusvahetuse projekti uue partneri lisandumise kinnitamine

     5. MTÜ Luige Näituseväljak pöördumine seoses Rail Balticu ehitusega

     6. NVK tegevmeeskonna laiendamine ja uue töötaja ülesannete kirjeldus

     7. NVK tegevuskava 2024