MTÜ Nelja Valla Kogu hindamiskomisjoni moodustamine 2018 taotlusvoorudeks

Hindamiskomisjon moodustatakse NVK tegevusgrupile esitatud, tehnilise kontrollvooru läbinud projektide sisuliseks hindamiseks. Hindamiskomisjoni moodustamise ja kinnitamise aluseks on:

„MTÜ Nelja Valla Kogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord„ punkt 6. Projektitaotluste hindamiskomisjoni moodustamine.

Juhatus osales e-kirja teel  hindamiskomisjoni kinnitamisel ajavahemiskus 10-12.01.2018

2018 taotlusvoorude hindamiskomisjon kinnitati alljärgnevas kooseisus:

Nimi                                                      KOV                    Sektor

1.   Marko Tali                                       Saku                    ETTEV

2.   Evelin Normak                                Saku                    KOV

3.   Johannes Paldrok                          Saku                    MTÜ

4.   Virko Kolks                                     Saue                     KOV

5.   Maris Zernand-Vilson                     Saue                    MTÜ

6.   Raivo Kokser                                  Saue                    ETTEV

7.   Ermo Täks                                      Kiili                      ETTEV

8.   Heli Kalvet                                      Kiili                      KOV

9.   Jaan Urb                                         Kiili                      MTÜ

10. Egon Eiche                                     Harku                  ETTEV

11. Ivi Proos                                          Harku                  MTÜ

12. Rando Lai                                       Harku                  KOV