MTÜ Nelja Valla Kogu 2018 II taotlusvooru projektitaotluste vastuvõtt on lõppenud

Ajavahemikul 28 august- 02. september said taotlejad esitada e-pria vahendusel NVK 2018 II taotlusvooru dokumente. 

Kokku laekus 19 nõuetekohast projektitaotlust, 9 taotlust Meede 3 Mikroettevõtluse arendamine, 10 taotlust Meede 4 Turismiteenuste arendamine ja infovahetuse edendamine.

Taoluste küsitav summa ületab poole võrra toetusmeetmete eelarvet, st konkurents toetusvahenditele on tihe.

Tehniline hindamine 03.-14.09 2017 (sh vajadusel investeeringuobjektide külastamine)

Puuduste kõrvaldamiseks antakse projektitaotluse esitajale ühekordselt aega 5 tööpäeva.

Sisuline hindamine kestab 20 tööpäeva alates hindamisprotsessi algusest (tehnilise vastavuse protokolli kättesaamisest) kuni paremusjärjestuse ettepaneku koostamiseni komisjonipoolt. (sh investeeringuobjektide külastamine, taotlejate ära kuulamine, hindamiskoosolek)

NVK kinnitab hindamistulemused hiljemalt 29. oktoober  ja esitab pingerea PRIAle

PRIA taotluste menetlusprotsess kestab 60 tööpäeva.

Lisainfo Annika Jõks, annika@4kogu.ee, 5187480