Koostööprojekti “Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused” kolmas inspiratsiooniväljasõit

Koostööprojekti “Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused” kolmas inspiratsiooniväljasõit toimus 3-4. augustil 2018 Põhja-Harju Koostöökogukorraldamisel nende piirkonnas. Koostööprojekti tegevusi kaasrahastatakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 kaudu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

Inspiratsiooniväljasõidu eesmärgiks oli turismivaldkonna kogemuste vahetamine, inspireerimine ja loomulikult kontaktide loomine. Osalesid asjahuvilised neljast Harjumaa LEADER tegevusgrupi piirkonnast.

Prangli saarel koordineerib turismi (st koostab ja pakub erinevaid reisipakette) ettevõte Prangli reisid OÜ, kellega koostöös valmis õppereisi programm. Peale tuulist merereisi liinilaevaga Wrangö tutvuti tutvuti Ülesaare kämpingu ja Ülesaare teenindushoone kompleksiga. Julgelt saame öelda, et tegemist on Prangli saare ainukese terviklikult lahendatud puhke-kompleksiga, pakkudes nii majutus-, toitlustus kui ka erinevaid vabaaja veetmise sisustamise teenuseid (laulu-lava, võrkpall, vee-suusatamine jne). Kämpingu rajamist on rahastatud eelmisel strateegia perioodil Leader-meetmest, käesoleval perioodil sisustati lisaks teenindushoone köök ning kala-Leader toetas teenindushoone välja ehitamist. Ülessaare teenindushoones tegutsevast rannarestoranist sai alguse Põhja-Harju Koostöökogu “Lendkala” rändrestoranide festival - siin toimus esimene projektipartnerite koosolek ja pandi alus tervele projektile.

Laupäeval asuti jalgratastel maastikumängu vormis avastama Prangli saart ja siin paiknevaid objekte, mitmed neist on kaasrahastatud Leader-meetmest. Koguneti Sadamakuuris Noor Kaardivägi, mis on nii turismiinfopunkt kui ka suveteatrite, pidude ja seminaride korraldamise paik. Sadamakuuri opereerib MTÜ Prangliranna, kes sai käesoleval aastal toetust Leader-meetmest ühisprojektile: Ühisturundusprojekt Viimsis, Pranglis ja Neemes, film “Eestirand mälestused ja tänapäev.” Antud projekti käigus kogutakse Eestiranna (1941) laeva hukuga seotud mälestusi ja materjali ning räägitakse merepääste ajaloost laiemalt. Valmib rannarahva ajalugu tutvustav film.

Järgmisena jõuti Prangli Rahvamaja juurde (Leader-meetme toetus eelmisel perioodil akende vahetamiseks). Tegemist on traditsioonilise rahvamajaga, mille saali kasutab erinevate sündmuste tähistamiseks ka naabruses paiknev Prangli põhikool. Noorte vabaaja veetmise võimaluste parendamiseks rajatakse Prangli Rahvamaja lähedusse multifunktsionaalne spordiplats (Leader-meetme toetus määratud 2018 aastal, täna veel tühi maa-ala).

Seejärel jõuti Idaotsa külla Prangli poe juurde (Leader-meetme toetust on saadud Prangli poehoone renoveerimiseks ja uute teenuste osutamiseks) ning lõpuks Lääneotsa küla aladele, kus “Iidsete kiviaedade taastamise” projektiga on korda tehtud lõik kiviaeda Prangli muuseumi lähistel. Muuseumis sai tutvuda hülge küttimise varustusega (sh Prangli eistukiga - traditsiooniline hülgeküttide paat) ning oma käega hülgele “pai” teha. Lisaks õppisime selgeks mõned pranglikeelsed sõnad. Lisaks Leader-meetme toetust saanud projektidele, viis maastikumäng osalejad Prangli kirikusse, Prangli puukotta ning aurik Eestirand (1941) mälestusmärgi juurde.

Laupäeva pärastlõunal toimus seminar sadamakuuris “Noor Kaardivägi”. Iga tegevusgrupp esitas oma piirkonda tutvustava esitluse teemal Rannik. Saared. Veeteed. Mida Harjumaa pakub turistile? Järgnes arutelu ühistegevuste üle, mille põhirõhk oli aktiiv(vee) turismile suunatud. Kokkuvõtteks saame öelda, et seminaril osalejad said hea ülevaate võimalustest Harjumaal, huvitavatest Leader-algatustest ja teenusepakkujatest. Vahetati mõtteid edasistest koostöövõimalustest.