MTÜ Nelja valla kogu strateegia vahehindamine

NVK juhatuse 2018 aasta viimasel koosolekul, 13. detsembril Laulasmaal, moodustati  strateegia vahehindamise töörühma.

Töörühma liikmed on:

Heret Annus- MTÜ Vaela Külaselts

Eve Riga- MTÜ Tuule tutulus

Jako Jaagu- Jõgevamaa Koostöökoda tegevjuht

Annika Jõks- tegevjuht

Virko Kolks - NVK hindamiskomisjoni aseesimees

Rando Lai- NVK hindamiskomisjoni aseesimees

Töörühma juhib Aule Kikas- MTÜ Muraste Külaselts, NVK juhatuse esimees

Töörühma ülesanne on:

Hinnata MTÜ Nelja Valla Kogu kehtiva strateegia (2015–2020) rakendamisega saavutatud tulemusi ja mõju vastavalt strateegias seatud eesmärkidele ning eesmärkide saavutamise realistlikkust strateegiaperioodi lõpuni jäänud aja jooksul. Hindamistulemuste põhjal valmistatakse ette strateegia muudatusettepanekud üldkoosolekule.

Töörühma liikmed tutvuvad materjalidega ning valmistavad ette vahehindamise ettepanekud individuaalselt vastavalt hindamisvormile.

Hindamiskomisjon kohtub koosoleku vormis vähemalt kaks korda.

Esimene kohtumine toimub 30.01 kell 18.00 Vääna seltsimajas. Valmistame ette ettepanekud strateegia meetme eelarve muutmiseks üldkoosolekule.

Strateegia meetmete eelarve muudatusettepanekud esitatakse üldkoosolekule 14. veebruaril.

Lõppjärelduste formuleerimine ning esitamine üldkoosolekule toimub juunis 2019

Lisainfo

Annika Jõks

info@4kogu.ee

5187480