Aasta Tegija konkurss 2019

PRESSITEADE
Tallinn, 13.09.2019

Harjumaa aasta tegijale saab taas kandidaate esitada! 

Otsime inimesi, ühendusi, asutusi, ettevõtteid, kes on silma paistnud 2019. aastal tähelepanuväärse panusega maakonna arengusse. Tublimaid tegijaid saab tunnustamiseks esitada üksikisikuna, sõprus- või kogukonnaga, omavalituse või ühenduse poolt kaheteistkümnes kategoorias.

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK) juhatuse liige Hannes Ojangu tõdeb: „Tunnustamisele eelneb alati märkamine. Paraku märgatakse sageli alles siis kui midagi on korrast ära. Konkursiga soovime esile tõsta kõiki, kes on oluliselt panustanud meie maakonda.“ Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Joel Jesse arvates peitub edu võti koostöös. Tema sõnul „inspireerivad eestvedajaid, kes oma tegemiste ja tegudega on Harjumaal silma paistnud, meid olema sama tublid ja aktiivsed.“

Kandidaate saab esitada 15. oktoobrini HEAK veebilehekülje kaudu: https://www.heak.ee/harjumaa-aasta-tegija/ järgmistes kategooriates:
aasta sädeinimene, aasta vabaühendus, aasta ettevõte, tuleviku tegija, aasta panustaja, aasta tegu, Harjumaa tervisetegija, Harjumaa tervisetegu, parim LEADER koostööprojekt, parim LEADER ettevõtlusprojekt, parim LEADER elukeskkonna projekt.
1.oktoobrini saab esitada parimat siseturvalisusse panustavat organisatsioon. Projektivaba ettevõtmist Meie tubli tegu saab kirja panna veel novembrikuus.

Tunnustused antakse välja kodanikuühiskonna nädala – Ühisnädala – raames 28. novembril Arvo Pärdi keskuses.

Harjumaa silmapaistavate algatuste tunnustamine on alguse saanud 2003. aastast kasvades iga aastaga üha suuremaks.  Aasta Tegija konkurssi veavad eest Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Harjumaa Leader tegevusgrupid ning Kodukant Harjumaa.

Lisainfo:
Külli Vollmer
Aasta tegija konkursi eestvedaja
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
5114027
kylli@heak.ee

Aastate jooksul on Harjumaa aasta tegija tunnustust erinevates kategooriates välja antud 90. Kõige pikema traditsiooniga, aastast 2003, on Kodukant Harjumaa algatatud sädeinimese tiitel, HEAKi ja Harju maavalitsuse poolt kutsuti 2006. aastal ellu aasta ettevõtte ja aasta toetaja (sel aastal nimetusega aasta panustaja) valimine. 2019. aastal valitakse esmakordselt siseturvalisusse panustavat organisatsiooni ja tervisetegu, mõlemad on HOLi Nõukogude poolt algatatud ettevõtmised. Väikeettevõtja tiitlit, mis tänavu kannab nimetust Tuleviku tegija, hakati välja andma HEAKi ettepanekul aastast 2014. Aasta küla valitakse Kodukant Harjumaa eestvedamisel üle aasta, sest nii toimub ka üle-eestiline külade konkurss. Esimene aasta küla valiti 2005.aastal. Leader parimaid projekte on konkursi raames valitud aastatel 2014 ja 2015. Sel aastal on valikus lausa kolm LEADER kategooriat.