2019 taotlusvooru hindamiskomisjoni koosseis

Hindamiskomisjon moodustatakse NVK tegevusgrupile esitatud, tehnilise kontrollvooru läbinud projektide sisuliseks hindamiseks. Hindamiskomisjoni moodustamise ja kinnitamise aluseks on:

„MTÜ Nelja Valla Kogu LEADER-meetme raames antava projektitoetuse taotluse menetlemise, hindamiskriteeriumite ja hindamise ning paremusjärjestuste koostamise kord„ punkt 6. Projektitaotluste hindamiskomisjoni moodustamine.

 

2019 taotlusvooru hindamiskomisjon kinnitati  juhatuse 26.08.2019 otsusega alljärgnevas kooseisus:

Nimi                                                      KOV                    Sektor

1.   Marko Tali                                       Saku                    ETTEV

2.   Randar Lohu                                  Saku                    KOV

3.   Johannes Paldrok                          Saku                    MTÜ

4.   Virko Kolks                                     Saue                     KOV

5.   Maris Zernand-Vilson                     Saue                    MTÜ

6.   Ermo Kold                                      Saue                    ETTEV

7.   Ermo Täks                                      Kiili                      ETTEV

8.   Heli Kalvet                                      Kiili                      KOV

9.   Jaan Urb                                         Kiili                      MTÜ

10. Egon Eiche                                     Harku                  ETTEV

11. Andrus Saliste                                 Harku                  MTÜ

12. Rando Lai                                       Harku                  KOV