MTÜ Nelja Valla Kogu juhatuse esimees on Eve Riga

04. novembril toimunud juhatuse koosolekul loobus suurenenud töökohustuste tõttu juhatuse esimehe positsioonist Aule Kikas. Juhatus kinnitas uueks juhatuse esimeheks Eve Riga