Loode-Eesti piirkonna ühisturundus II

 

Piirkond Tallinnast Haapsaluni moodustab ühtse geograafilise terviku, mida iseloomustavad puhas loodus, puhas õhk, palju asustamata maad, puhas merevesi ja kilomeetrite kaupa liivaranda ning see kõik pealinnast, sadamatest, lennujaamast ja raudteejaamast vaid kuni tunniajase sõidu kaugusel. Piirkonda läbivad teed (Tallinn-Haapsalu, Tallinn-Pärnu, Keila-Haapsalu, rannikuteed) ühendavad Harjumaa lõuna- ja lääneosa ning Läänemaa elanike ja külastajate jaoks ühtseks tervikuks. 

Projekti peamised tegevused on:

1.Loode-Eesti turismiettevõtjate ja -korraldajate võrgustiku loomine ja juhtimine

2.Loode-Eesti kui turismisihtkoha ja vaart elukeskkonna turundamine sihtruhmadele vastavalt turundusplaanile 3.Loode-Eesti kui turismisihtkoha ja väärt elukeskkonna arendamise jätkustrateegia ja äriplaani koostamine aastast 2021+

Detailne tegevuste kirjeldus on projekti lisaks olevas Loode-Eesti kui turismisihtkoha turundusplaanis aastateks 2018-2020 

Projekti tegevused ja eelarve: Loode Eesti II tegevused ja eelarve

Info: 

Tegevjuht Annika Jõks tel 5187480 e-post info@4kogu.ee

Projektijuht 

Elisabet Mast
Loode-Eesti ühisturunduse projektijuht
+372 5664 8236