Ootame osalema EstPol projekti tegevustes

EstPol projekti tegevused

Projekti algus

01/08/2019

 • Kogukondade arenguprogramm I: Motivatsiooniseminar 27.11.2019
 • Supervision for community leaders: Toimub supervisioon kogukondade eestvedajatele: probleemide tõstatused, stressitaluvus jms teemad. Osalejatele antakse koolitaja poolt kaasa kodune töö.

 

2020 aasta

 • KK arenguprogramm II: Aktiivsed kogukonnad 09.01.2020 
 • Seminari teemaks kaasamine, vabatahtlikkus, kogukonnateenused. Osalejatele antakse koolitaja poolt kaasa kodune töö.
 • KK arenguprogramm III: Organisatsiooni tegevus ja arendamine 30.01.2020
 • Seminari teemaks projektide kirjutamine ja elluviimine, omatulu teenimine, annetused, turundus jms. Osalejatele antakse koolitaja poolt kaasa kodune töö.
 • KK arenguprogramm IV: Kogemuspäev 13.02.2020
 • Seminari teemadeks: koostöö, oma ürituse korraldamine, ürituse korraldamisel seadusandlus, külakohvik jmt. Osalejatele antakse koolitaja poolt kaasa kodune töö.
 • KK arenguprogramm V: Smart Villages 12.03.2020
 • Seminari teemaks Smart Village kontseptsiooni tutvustus - digitaalne ja sotsiaalne innovatsioon, keskkond, jätkusuutlik küla. Kokkuvõtet tegemine arenguprogrammist ja viimase kodutöö arutelu.
   
 • Messikoolitus Kuupäev täpsustamisel
 • Koolituse päevakava:
 • Koolitaja: Anneli Kana
 • 13.00, KERGE LÕUNA, SISSEJUHATUS
 • 13.20-15.00
 • EELTÖÖ (eesmärgid, strateegia, sihtturg, märksõnad)
 • TURUNDUS (sõnum, kommunikatsioon, materjalid, usaldus, meedia)
 • TÖÖ MESSIBOKSIS (messiboksis osalemine, töökorraldus, klientidega suhtlemine, käitumisnormid, ühised kokkulepped, töö väljaspool boksi, läbirääkimised)
 • JÄRELTÖÖ (tulemuste analüüs, töökorraldus, edasised sammud)

 

 • Kohaliku toidu festivalil osalemine Poolas, vabatahtlike päästjate, kogukonnaturvalisuse edendajate osalemine õppereisil Poolas. Kuupäev täpsustamisel
 • Tegevusgrupid panevad grupi kokku konkursi alusel. Osalema oodatakse kogukonna liidreid, vabatahtlike päästjaid, kogukonnaturvalisuse eestkõnelejaid.
 • 1. Vabaühendused, kes pakuvad teenuseid ja tooteid külalistele ja turistidele (Toitlustus, majutus,
 • kultuurikorraldus) Esindatakse piirkonda Poolas toimuval toidufestivalil 17. mail
 • 2. Vabatahtlikud päästjad osalevad vastuvõtjate korraldatud kiirabi ja kohaliku pääste demol ning
 • töötubades
 • 3. Kogukonnaturvalisuse korraldajad osalevad seminaril ja töötubades

 

 • Kogukonna turvalisuse seminar 11.06.2020
 • Mis on kogukonnaturvalisus
 • Kuidas muuta oma kogukond turvaliseks? Kes mis tasandil tegevusi koordineerib?
 • Nendele küsimustele püüame vastused saada kogukonna turvalisuse seminaril
 • Seminari ettevalmistamisse on kaasatud NVK ja KKLM piirkondade kogukonna turvalisuse eestvedajad

 

 • Osalemine Vanamõisa laadal 22.08.2020
 • Vanamõisa laadal osalevad KKLM  ja NVK piirkonnast valitud vabaühendused.
 • Poola partneri esindajate õppekülastus Eesti vabatahtlike tuletõrjujate juurde koos pääste- ja kustutustööde demonstratsioonesinemiste korraldamisega.
 • Kohaliku toidu õpituba 18.08.2020
 • Tegevuses osalevad kõigi projekti partnerite grupid. 

 

 • KK arenguprogramm VI: Kogukondade päev 27.-28/11/2020
 • Paneelarutelud, motivatsioonikõnelejad, töötoad. Oodatud osalema Eesti partnerite piirkondade vabaühenduste esindajad, kogukondade eestvedajad. Toimub kokkuvõttev seminar kõigile projekti partneritele.

Lisainfo Annika Jõks 5187480 info@4kogu.ee