Vabaühenduste väikeprojektide taotlusvoor 01.-30. aprill 2021

01. aprillist kuni 30 aprillini on avatud taotluste vastuvõtt vihmavarjuprojektidele.

Vihmavarjuprojekt on NVK ühisprojekt  „Kogukondade ühistegevuse arendamine ja toetamine“

Vihmavarjuprojekti raames on võimalik lihtsustatud korras taotleda toetust uute mõtete ja ideede elluviimiseks. Oodatud on väikeprojektide taotlused, mis rikastaks meie elukeskkonda, oleks oma sihtgrupi jaoks mingil moel eriline, pakuks midagi uudset või „kiiksuga“, arvestaks ümbritsevat keskkonda.

Vihmavarjuprojekti taotluse (alamprojekti) maksimaalne toetuse summa on 5000 eurot, taotleja omaosalus 10 % abikõlbulikest kuludest. 

Vihmavarjuprojekti raames on võimalik lihtsustatud korras taotleda toetust uute mõtete ja ideede elluviimiseks. Oodatud on väikeprojektide taotlused, mis rikastaks meie elukeskkonda, oleks oma sihtgrupi jaoks mingil moel eriline, pakuks midagi uudset või „kiiksuga“, arvestaks ümbritsevat keskkonda.

Vihmavarjuprojekti taotluse (alamprojekti) maksimaalne toetuse summa on 5000 eurot, taotleja omaosalus 10 % abikõlbulikest kuludest.

Partnerid: NVK piirkonna kohalikud omavalitsused

Tegevused:

 1. Kogukondade koostööpäev 18. märts 2021 Tuula Kogukonnakeskuses
 2. Sündmuste sari „Külast-külla“
 3. Vihmavarjuprojektide tegevused: mai 2021- oktoober 2022 (taotluste vastuvõtt 01.-30. aprill)

Projekti eelarve kokku 53 481

Kogukondade koostööpäev 1 500 €

„Külast külla“  2 400 €

Vihmavarjuprojektide toetusfond 48132,9 €

Vihmavarjuprojekti elluviija on taotleja.  Peale avatud läbirääkimisi tegevuskava ja eelarve osas kinnitatakse taotlus NVK juhatuse poolt.

Tegevuste rahastamiseks esitatakse Nelja Valla Kogule arve 90% ulatuses.

Vihmavarjuprojektide vastuvõtmine toimub jooksvalt 01. aprillist kuni 30 aprillini aastal 2021.

 • Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd ja SAd)
 • Seltsid ja setsingud, sõpruskonnad

Toetatavad tegevused:

 • Uute seltsi- ja huvitegevusürituste ning traditsioonide algatamine ja elluviimine
 • Koolituste, õpitubade ja õppereiside korraldamine
 • Laste- ja noortelaagrite korraldamine
 • Tegevuste läbiviimiseks vajalike materjalide ja väikevahendite soetamine

Mitteabikõlbulikud tegevused:

 • Investeeringud, sh remondi- ja ehitustööd
 • KOV tegevustoetuse vms toetus vihmavarjuprojekti toetusega samale tegevusele
 • Vastavalt Leader määrusele ei saa toetust taotleda Saue linnas läbiviidavatele tegevustele ja endises Kernu ja Nissi vallas, mis kuuluvad Lääne-Harju Koostöökogu tegevusgrupi piirkonda

Täpsemad juhised Vihmavarjuprojekti meetmelehelt

Juhised taotlemiseks leiad siit 

Esitatavad dokumendid

1. Hinnapakkumuste koopiad (vähemalt kaks võrreldavat pakkumust kui kauba või teenuse käibemaksuta maksumus ületab 1000 €,  vähemalt kolm võrreldavat pakkumust kui kauba või teenuse käibemaksuta maksumus ületab 5000 €

2. Toetuse taotluse avaldus NVK vormil

Info ja nõustamine

Annika Jõks, tegevjuht
Telefon: 5187480
E-post: info@4kogu.ee