Loode-Eesti piirkonna turismikaardi info kogumine!

Loode-Eesti piirkonna turismikaardi info kogumine!

Nelja Valla Kogu on kogumas Loode-Eesti piirkonna turismikaardi jaoks infot. Kaart antakse välja siseriikliku koostööprojekti „Loode-Eesti piirkonna ühisturundus“ raames. Kaardi valmimist toetatakse LEADER programmist.

Loode-Eesti piirkond hõlmab endas Lääne-Harju Koostöökogu piirkonda (Keila, Padise, Vasalemma, Kernu, Nissi vallad ja Paldiski linn), Nelja Valla Kogu piirkonda (Kiili, Saku, Saue, Harku vallad), Kodukant Läänemaa piirkonda (Lihula, Ridala, Martna, Vormsi, Kullamaa, Nõva, Hanila, Noarootsi, Lääne-Nigula vallad) ning piirkonna linnu: Saue, Keila, Haapsalu.

Loode-Eesti piirkonna kaarti on ka varasemalt korduvalt trükitud ja levitatud ning see on külastajate seas olnud väga populaarne. Eelmise kaardi leiate siit: https://www.visithaapsalu.com/wp-content/uploads/2018/04/Loode-Eesti-kaart-2017.pdf

Kaart tutvustab piirkonna vaatamisväärsusi ja anna teavet toitlustus-, majutus- ning aktiivse puhkuse võimaluste kohta.

Kaardid valmivad suvehooajaks 2021 ja jõuavad külastajateni turismiinfopunktide ja piirkonna sündmuste kaudu ning neid on võimalik jaotada ka teie objektidel.

Toitlustus-, majutus- ning aktiivse puhkuse objekti lisamiseks kaardile peab objekti omanik valima ühe põhitegevuse ala (kas majutus, toitlustus või aktiivne puhkus), mille alusel lisatakse objekt ettevõtete loetellu, sama ettevõtet erinevate kategooriate alla ei dubleerita. Muud tegevused lisatakse piktogrammidega. Kui aga ettevõttel on kaks teineteisest eraldiseisvat objekti, on lubatud vastava info edastamisega mõlemad objektid kaardile kanda.

Lisaks palume edastada oma objektist foto, mida lisada ettevõtte info juurde. Foto peab olema resolutsiooniga 300dpi. Palume tagasisides teada anda, kui vastav foto puudub.

Juhul kui olete huvitatud piirkonna kaardil oma objekti kajastamisest, siis andke esmane tagasiside hiljemalt 26.05.2021 aadressil karet@loode-eesti.ee. Kuna kaardile mahtuva info hulk on piiratud, siis on teie tagasiside vajalik, et saaksime kaardi koostamise tegevustega edasi minna.

Lisainfo ja küsimused

Karet Kõverjalg

Loode-Eesti ühisturunduse projektijuht

+372 569 965 67

karet@loode-eesti.ee