LHKK ja NVK töörühmade ühinemisteemaline arutelu

Toimumisaeg

Kujundame arvamust: Kas suuremat piirkonda haarav tegevusgrupp looks paremad või halvemad eeldused piirkonna arenguks läbi ettevõtjate ja kogukondade tegevuse toetamise LEADER sekkumisloogika kontekstis?

 

LEADER sekkumise spetsiifilisteks eesmärkideks on:

•            ettevõtluse arendamine, eelkõige uute tasuvate töökohtade ja/või innovaatiliste lahenduste kaudu;

•            kohalike kogukondade, elanike ning noorte tulevikuliidrite võimestamine;

•            teenuste kättesaadavuse parandamine, sh läbi kogukonnateenuse arendamise;

•            keskkonna- ja kliimasõbralike (sh bio- ja ringmajandust propageerivate) lahenduste välja töötamine ja rakendamine;

•            maaelu positiivse kuvandi säilitamine ja propageerimine, sh arukate külade edendamine.

 

Ootame edasiviivaid küsimusi, et teha väärt järeldusi ja saada värskeid mõtteid.

Koosoleku eesmärgiks:  saada sisend, mille töögrupp edastab liikmetele lõpliku otsuse tegemiseks.

Koosolekut juhib Kristjan Otsman 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 

Osalejad:

NVK: Andres Laisk, Heret Annus, Marti Rehemaa, Aimur Liiva, Eve Riga, Annika Jõks, Marko Veermets

LHKK: Rafael Milerman, Kaido-Allan Lainurm, Einar Alliksaar, Heli Raidve, Eliko Kõiv, Piia Kärssin