COVID-19 olukorra leevendamiseks suunatud meetme hindamiskomisjon

25.10.2021 toimunud juhatuse koosoleku otsusega nr 2 kinnitati hindamiskomisjon kooseisus:

  1. Virko Kolks Saue KOV esindaja, hindamiskomisjoni esimees
  2. Randar Lohu Saku KOV esindaja
  3. Jaan Urb Kiili MTÜde esindaja
  4. Egon Eiche Harku ettevõtjate esindaja
  5. Ermo Kold Saue ettevõtjate esindaja