KOGUKONNA TURVALISUSE KONVERENTS

Toimumisaeg

KOGUKONNA TURVALISUSE 
KONVERENTS
Padise mõisas
16.-17. veebruar 2022
Konverents korraldatakse koostöös 
Harjumaa Omavalitsuste Liidu, MTÜ Nelja Valla Kogu ja MTÜ Kodukant Läänemaa'ga LEADER koostööprojekti "EstPol: jätkusuutlikud kogukonnad" raames.
Mis on kogukonnaturvalisus, kes mille eest vastutab ja kuidas koostöös luua turvalist elukeskkonda? Mida tähendab indiviidi kui kogukonna jaoks turvalisus ja kuidas seda igaüks eraldi ja koostöös tagada? Kriisid- millised on viimaste aasta õppetunnid ja olla valmis väljakutseteks tulevikus? Konverentsi modereerib Päästeameti nõunik Priit Laos.

Konverentsi kava:

16. veebruar
10.30 Saabumine ja tervitusamps 
11:00 Sissejuhatus päeva. Moderaator Päästeameti nõunik Priit Laos 
11:15. Kogukonnaturvalisus Siseministeeriumi vaates. Siseministeeriumi asekantsler Viola Murd 
11:45 Turvalisuse mõõde kohalikul tasandil- väärtuspõhine vaade. Rivo Noorkõiv 
12.30 Laiapõhjaline turvalisus pidevate kriiside tingimustes ehk grillimine üksinda. Helsingi ülikooli keskkonnapoliitika uurimisrühma doktorant, Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi nooremteadur Peeter Vihma 
13:15 LÕUNASÖÖK
14:00 Kogukonnaturvalisus läbi keskkonna planeerimise. Politsei- ja Piirivalveameti piirkondliku politseitöö koordinaator Kairi Ränk
14:45 Naabrivalve kui tõhus kuritegevuse ennetuse tööriist. MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari
15:00 Noorte rollist kogukonna turvalisuse kujundamisel. Lii ja Kai Urb, Lääneranna Noortevolikogu
15:30 TURGUTUSPAUS
15:45 Teadmine ja oskamine on parim ennetus. Mohni LS, Eesti Punane Rist, MobiLED
17:20 Moderaatori kokkuvõte ja järgmise päeva tutvustus
18:30 ÕHTUSÖÖK
19:45-21:00 Padise kloostri tuur giidiga 
21:30-22:30 Öös on üllatusi – mõtisklused ootamatu külalisega

17. veebruar

21:30-22:30 Öös on üllatusi – mõtisklused ootamatu külalisega
10:00 Sissejuhatus päeva. Moderaator Päästeameti nõunik Priit Laos
10:10 Kriisikomisjonide ja kogukonna roll elanike heaolu suurendamisel. Lääne-Harju kogukonnakomisjoni esimees Andrus Saliste
10:30 Punase Risti roll kriisideks valmisoleku tagamisel. Peasekretär Arvi Perv
11:00 Evakuatsioon ja kogukonnateenused kriiside korral. Naiskodukaitse Harju ringkonna esinaine Elbe Lumiste
11:30 Kriisideks valmisolek. Päästeameti Põhja päästekeskuse juht Marko Rüü
12:00 Kokkuvõtted ja lõpetamine
12:30 LÕUNASÖÖK
 

Info Annika Jõks tel 5187480

Registreerumine https://forms.gle/Nd2rLdg3oPmw5RHr7