Loode-Eesti jõgede puhkemajanduslikul eesmärgil kasutatavuse uuring

Loode-Eesti on rikas mitte ainult pika ja mitmekülgse mereranniku, aga ka rohkete jõgede (ja järvede) poolest. Samas on nende ressurss nii kohalike elanike kui külastajate seas vähe kasutatud. Projekti

Lääne-Harju Koostöökogu projekti Veeturismi arendamine / Water Tourism Development käigus toodi jõgede ääres tegutsevad ettevõtjad, kogukonnad ja omavalitsuste esindajad kokku, selgitati välja peamised takistused veekogude suurema kasutatavuse osas ning püüti leida võimalusi nende lahendamiseks. Projekti raames koostati veekogude puhkemajanduslikul eesmärgi kasutatavuse uuring.

Uuringu piirkond hõlmab Haapsalu linna, Lääne-Nigula, Lääne-Harju, Harku, Saue, Saku ja Kiili valla territooriumi ehk Matsalu lahe põhjaosast (v.a Kasari jõgi) Tallinna linna piirini.

Kirjeldatud on Loode-Eesti olulisemate veekogude hetke olukorda turismi arendamise aspektist.

Välja on toodud piirkondlike arutelude tulemused, partnerite kogemused, juhtumid ja näited.

Uuringus on antud ülevaade senistest uuringutest veekogude kohta, mida teostavad ülikoolid, st vajalik on koguda andmeid Eesti Maaülikoolilt ja Tallinna Ülikoolilt.

Tulemusena on analüüsitud Loode-Eesti veekogude (rõhk jõgedel) kasutusvõimalusi, takistusi ja lahendusettepanekuid.

Uuringusse on hõlmatud Veskijõgi, Vihterpalu jõgi, Kloostri jõgi, Vasalemma jõgi, Keila jõgi, Maidla jõgi, Vääna jõgi, Pääsküla jõgi.

Uuringuga tutvu lähemalt siin https://www.vomentaga.ee/.../loode-eesti-jogede...