Valmis Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna turismipiirkonna koostöökontseptsioon

Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piirkonna koostöövõrgustiku kontseptsiooni projekti viis Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskus (HEAK) ellu koostöös Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Tallinna Strateegiakeskuse turismiosakonna, Raplamaa Omavalitsuste Liidu, Sihtasutuse RAEK ja SA Läänemaaga sihtkohtade arenduse koostööprojekti raames. HEAKi lepingupartner koostöökontseptsiooni koostamisprotsessis oli Civitta Eesti AS. Pool aastat kestnud tööprotsessi tulemusi tutvustasid detsembri algul toimunud avalikul esitlusel Civitta Eesti esindajad Kadri-Ann Lee ja Maari Helilaid. Projekti kaasrahastati läbi Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.


Eesti turismistrateegia üheks tegevussuunaks on sihtkoha arendus, mis tähendab, et Eesti turismisihtkohtade arendusorganisatsioonid on strateegiliselt juhitud ning toimub sisuline koostöö turismisektori osapoolte vahel. EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakonna hinnangul on optimaalne sihtkoha arendusorganisatsioonide arv Eestis viis kuni kaheksa, kuid arvust tähtsam on võimekus, st raha, inimesed ja kompetentsid. Piirkondadelt oodatakse terviklikke ärilahendusi, senisest tõhusamat avaliku ja erasektori vahelist koostööd ja rahalist panustamist sihtkohtades. DMO (destination management organisation) ülesanne on eelkõige mõjutada turismisektorit kokku leppima, millistele strateegilistele tegevustele sihtkohas keskenduda.


Koostöökontseptsiooni koostamise eesmärk oli huvigruppe kaasates välja selgitada, milliste koostöömudelitega on mõistlik edasi liikuda:
* Kas ühe või mitme DMOga? Kus jookseksid geograafilised piirid?
* Millised oleksid võimalikud juhtimis-, rahastamis- ja tegevusmudel(id), millega huvigrupid kaasa tuleksid?
*Milline on ettevõtjate huvi sellises koostöömudelis kaasa lüüa? Mida on neil võita, mida
kaotada? Kas nad peavad seda üldse vajalikuks? Kas nende jaoks on oluline eraldiseisev
organisatsioon või mitteformaalne koostöömudel?
* Millised aspektid (külalislahkus ja kvaliteet, kestlik turism, turundus ja müük,
teemavaldkonnad, diginähtavus, kompetentsid ja andmed) on ettevõtjate jaoks olulisimad, kus nad tahaksid olla informeeritud, kus nõuandjana kaasas, kus projektipõhiselt kaasa lüüa?
* Milline on huvigruppide tahe ja võimekus rahaliseks panustamiseks?
* Kuidas saaks toimuda koostöö erinevate DMOde vahel?


Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piirkonna koostöövõrgustiku kontseptsioon on leitav Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskuse kodulehel:
https://www.heak.ee/turism/sihtkohtade-koostooprojekt/harju-rapla-laanemaa-ja-tallinna-linna-koostookonseptsioon/


Lisainfo:
Karmen Paju


Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna
sihtkohtade koostööprojekti juht
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus


Sirge 2, 10618 Tallinn 
Tel +372 506 3770
www.heak.ee