Pane nutikad ideed oma kogukonnas kasvama!

Toimumisaeg

Nelja Valla Kogu  kutsub oma piirkonna külasid,  kogukondasid ja nende eestvedajaid osalema koostööprojektis “ARUKAD KÜLAD, NUTIKAD KOGUKONNAD”

Juba 15. aprillil
toimub Tuula Kogukonnakeskuses projekti avaseminar, milles saavad osaleda kõik projektist huvitatud.

Tule osale oma meeskonnaga Ideekiirendi avaseminaril ja pane ideed oma kogukonna jaoks kasvama!

Päevakava:

10.00 - 10.25 kogunemine ja hommikukohv

10.25- 10.30 Tervitussõnad, moderaatorilt ja Tuula Kogukonnakeskuse perenaiselt, Eve Rigalt.  Päeva modereerib Kai Kulbok

10.30 - 10.45  Arukate Külade programm Eestis,  Arukate külade programmi koordinaator, Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht, Kristiina Tammets 

10.45- 11.00 Projekti “Arukad külad, nutikad kogukonnad” tutvustus. Projekti juhtpartner Põhja Harju Koostöökogu tegevjuht Margit Pärtel, Nelja Valla Kogu tegevjuht Annika Jõks

11.00 - 13.00  Projekti ideekiirendi tutvustus ja töötuba kohalike kogukondade kitsaskohtade kaardistamiseks. Projekti partner Cleantech Estonia Kadri Piho, Karl Joosep Pärtel.

13.00 - 13.30 Lõuna

13.30 - 15.00   Fookuse seadmine, rühmaarutelud teemade kaupa. Projekti partner Cleantech Estonia Kadri Piho, Karl Joosep Pärtel.

15.00-15.15 Projekti edasised etapid ja juhised projekti tegevustesse kandideerimiseks.

Seminaril jagatakse täpsemalt infot projekti toimumise ja eesmärkide kohta, kavas on  kogukondade huvide/vajaduste/murekohtade kaardistamine, mis annab huvilistele sisendi ideekiirendis osalemiseks. Ideekiirendi viib läbi Cleantech Estonia.

Kaasa oma kogukond ja pane kokku oma esindusmeeskond 2-3 inimest.

Registreeri ennast ja palu ka oma meeskonna liikmetel registreeruda avaseminarile  SIIT.

 

 

MIS TOIMUMA HAKKAB?

Projekt toimub vahemikus aprill 2023 - detsember 2024 ning võimaldab kogukondadel leida ja ka rakendada nutikaid ja kestlikke lahendusi oma piirkonna võimestamiseks, motiveerimiseks ja arendamiseks.

Ideekiirendi – vahemikus aprill - juuni 2023 on Kodukant Läänemaa ja Nelja Valla Kogu kogukondade esindustel võimalus kandideerida ideekiirendisse uuendusvõimekuse tõstmiseks. Ideekiirendi on suunatud motiveeritud kogukondadele, kes soovivad välja töötada innovatiivseid ja jätkusuutlikke lahendusi kogukonna iseseisvaks majandamiseks ja kogukonna jätkusuutlikkuse tagamiseks. Ideekiirendi viiakse ellu mitmes moodulis ning  selle läbinud kogukondadel on võimalus taotleda idee arendamiseks, testimiseks või elluviimiseks toetust projekti innovatsiooni fondist.

Motivatsioonipäevakud - kahe aasta jooksul toimub 6 eriteemalist motivatsioonipäevakut, millede eesmärk on leida üle Eesti nutikaid lahendeid kogukondadele, millega projekti raames tekkinud huvigrupid saavad tutvuda - toimub teadmiste ja oskuste arendamine, kogemuste vahetamine ja kogukondade võrgustumine.

Välisõppereisid – projekti vältel korraldatakse kaks õppereisi riikidesse (september 2023 Iirimaa, mai 2024 Taani), kus arukate külade temaatikaga on rohkem tegeletud ja leidub häid näiteid, millest Eestil on võimalust õppida. Õppereiside  eesmärgiks on  kogemuste jagamine ja võimalike koostööprojektide algatamine. 

Lisaks eelmainitule luuakse piirkondades arukate külade võrgustik ja seosed rahvusvahelise arukate külade (Smart Rural 21) võrgustikuga; Vaata Arukate külade arenguprogramm

Lisainfo ja küsimused projekti kohta:

Annika Jõks
Tegevjuht
+372 5187480
info@4kogu.ee

Kristiina Adamson
Projektijuht
+372 5112560

LEADER koostööprojekti “Arukad külad, nutikad kogukonnad” viivad ellu  MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, MTÜ Nelja Valla Kogu, MTÜ Kodukant Läänemaa.

 

Mis või kes on "Arukas küla"?

·on kogukond, kes on teadlik kohalikest arengu väljakutsetest ja -potentsiaalist ning otsib ja rakendab nutikaid, jätkusuutlikke lahendusi oma küla/piirkonna arendamisel;

·kasutab küla arengustrateegia rakendamiseks ning sotsiaalmajanduslike väljakutsetega toime tulemiseks kaasavaid meetodeid ning teeb koostööd teiste külade ja kogukondadega nii maapiirkonnas kui ka linnalistes piirkondades; 

·propageerib innovaatilisi ja digitaalseid lahendusi;

·kasutab oskuslikult erinevate riiklike fondide kui ka erasektori rahalist tuge.

·Teeb rahvusvahelist koostööd.