Nelja Valla Kogu 2023-2027+ ühisstrateegia avalikustamine

MTÜ Nelja Valla Kogu avalikustas 25. märtsil piirkonna ühisstrateegia 2023-2030 tööversiooni. Pidulik sündmus leidis aset Kernu Mõisas  Kohale oli tulnud hulgaliselt liikmeid, koostööpartnereid, projektitaotlejaid – ligikaudu 30 inimest.

LEADER strateegia on praktiline dokument, mida rakendatakse läbi toetusmeetmete. Projektitaotlusi saavad esitada maapiirkonna ettevõtted, kodanikuühendused ja kohalikud omavalitsused. Rahastus strateegia rakendamiseks tuleb Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava Leader sekkumisest ja Euroopa Sotsiaalfondist. Ühtekokku loodetakse piirkonda tuua toetusraha ca 2,3 miljonit eurot.

Strateegia on avalikustamisel kuni 09. aprillini 2023, mil on võimalik esitada täiendavaid ettepanekuid. Ettepanekud palume saata info@4kogu.ee.

Nelja Valla Kogu ühsistrateegia dokument on leitav siit