Nelja Valla Kogu taotleb toetust ühisstrateegia rakendamiseks

Nelja Valla Kogu taotleb toetust ühisstrateegia rakendamiseks

Nelja Valla Kogu alustab oma tegevuspiirkonnas vastuvõetud ja avalikustatud ühisstrateegia 2023-2027 rakendamist ning taotleb vastava toetuse eraldamist.

Ühisstrateegia rakendamisel kasutatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023–2027“ sekkumise 8.4 „LEADER – kogukonna juhitud kohalik areng“ toetust ja Euroopa Sotsiaalfond+ toetust, mis annab peatselt võimaluse taotlusvoorude avanemiseks Nelja Valla Kogu piirkonnas. (Saue, Saku, Kiili ja Harku vald)

Info taotlusvoorude avanemise kohta avalikustatakse koduleheküljel www.4kogu.ee ning Nelja Valla kogu FB leheküljel.

Info ja kontakt:

Annika Jõks

tel 5187480, e-post info@4kogu.ee