Hindamiskomisjoni seminar

Toimumisaeg

Seminar hindamiskomisjoniga 7.06.2023, Malta

Aeg

Käsitletavad teemad

9.00–10.30 (2)

Alustuseks päevakava läbi arutada, sh küsida, kas on lisamist vajavaid teemasid

Algava programmiperioodi strateegia eesmärgid (mida soovitakse saavutada)

 • Arutelu paarides: mida soovib NVK järgmise 5 aastaga saavutada ehk mis on strateegias toodud visioon ja eesmärgid?

10.30–10.45

PAUS

10.45–12.15 (2)

Hindamiskriteeriumite läbimõtestamine (hinnatavate näitajate tõlgendamine, hindepunktide tõlgendamine jms)

 • Arutelu gruppides: vaadata kriteeriumid läbi ja tuua välja, kuidas neist aru saadakse: 1) mõju ja asjakohasus, 2) kvaliteet

Strateegia rakendamise üksikasjad (kuidas toimub taotlemine, hindamise korraldus, sh ESF+ miniprojektide puhul)

 • Ühine arutelu: kas ja mida peaks voorude korraldamisel, hindamisel jne võrreldes eelmise perioodiga teisiti tegema (tehnilised aspektid, kommunikatsioon jms)

12.15–12.30

PAUS

12.30–14.00 (2)

Arutelu: kehtiva hindamiskorra ülevaatamine (mida muuta jne)

Arutelu:

 • Milliseid dokumente taotlemisel küsida, et kõikidele hindamiskriteeriumitele vastused saada?

Arutelu:

 • Loovülesanne: kuidas põhjendada hindepunkte? Ühise arusaama/süsteemi loomine
  • Kasutada sama sõnastust, mis on hindepunktide selgitused
 • Boonusena: kuidas jõuda uute taotlejateni?
  • Äriregistrist uued ettevõtted välja võtta ja regulaarselt infokiri saata
  • Omavahel kinnisvaraarendajad ja potentsiaalsed teenuste pakkujad omavahel kokku viia (LEADER-koostöö raames)
  • Artiklid vallalehtedes, nt edulood; kõikides lehtedes sama lugu; intervjuu elluviijaga
   • Peaks olema mingi aeg enne taotlusvooru!