Nelja Valla Kogu annab teada kavatsusest esitada tegevusrühma toetuse taotlus

Nelja Valla Kogu annab teada kohaliku tegevusrühma toetuse taotluse esitamise kavatsusest.

Taotleme toetust tegevuspiirkonna ühisstrateegia rakendamiseks, et viia ellu Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) kui ka Euroopa Sotsiaalfond+ eesmärke.

Tegevusrühmal on valminud tegevuspiirkonna strateegia 2023-2027, mille ellu viimist plaanime alustada 2024. aasta alguses.

Tegevuspiirkond hõlmab Kiili, Saku, Saue ja Harku valda.