Otsitakse Harjumaa aasta tegijaid 2023!

Toimumisaeg

Harjumaa aasta tegija tunnustuskonkurss on avatud!

Märka kuldaväärt tegijaid Harjumaal!

Konkurss Harjumaa aasta tegija ootab ettepanekuid inimestest, ühendustest, asutustest, ettevõttetest, kes on 2023. aastal silma paistnud tähelepanuväärse panusega maakonna arengusse. Tublimaid tegijaid saab tunnustamiseks esitada üksikisikuna, sõprus- või kogukonnaga, omavalituse või ühenduse poolt kümnes kategoorias

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK) nõukogu esimees, Riigikogu liige Timo Suslov tõdeb, et tunnustamine on osa sotsiaalsest suhtlemisest ja ühiskondlikust toimimisest, see loob positiivset kuvandit ja suurendab tegijate motivatsiooni. „Harjumaa inimesed, ettevõtted ja organisatsioonid panustavad suurelt Eesti majandusse, seepärast on inimeste tunnustamine olulise tähtsusega“, lisab Suslov.

Harjumaa aasta tegija konkursile saab kandidaate esitada 31. oktoobrini järgmistes kategooriates:

aasta sädeinimene,
aasta vabaühendus,
aasta panustaja,
aasta tegu,
Harjumaa tervisetegu,
Harjumaa tervisetegija,
parim siseturvalisusse panustav organisatsioon,
parim LEADER koostööprojekt,
parim LEADER ettevõtlusprojekt,
parim LEADER elukeskkonna projekt.
Tunnustused antakse üle 23. novembril.

Andrus Umboja, Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) juhatuse esimees, Jõelähtme vallavanem, innustab nominente esitama: „Harjumaa on kogu Eesti arengumootor tänu siinsetele ettevõtlikele inimestele ning vabaühenduste panusele. Oluline on esile tõsta ja tunnustada nende inimeste panuseid.“

Tunnustussündmusel Eesti Filmimuuseumis antakse välja ka “Eesti kaunis kodu” konkursi preemiad.

Harjumaa silmapaistavate algatuste tunnustamine on alguse saanud 2003. aastast, kasvades aastatega üha suuremaks.  Eelmisel aastal sai parimaks vabaühenduseks Rae Valla Alevike ja Külavanemate Selts (RVAKS), siseturvalisusesse panustavaks organisatsioonika Riigikaitse rügement (Harku vald), Leader elukeskkonna edukamaks projektiks nimetati Klooga kosk – kogukondlik ujuvsaun.

Aasta Tegija konkurssi veavad eest HEAK, HOL, Harjumaa Leader tegevusgrupid ning Kodukant Harjumaa.

Lisainfo:
Anu Ritson
Aasta tegija konkursi eestvedaja
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Tel. 5694 2417
anu@heak.ee

PRESSITEADE_26.09.2023_Harjumaa aasta tegija konkurss

Konkursi läbiviimist toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK), Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)

Harjumaa aasta tegija 2023 tunnustusüritusel osalevad Harjumaa LEADER tegevusrühmad(Lääne-Harju Koostöökogu, Ida-Harju Koostöökoda, Põhja-Harju Koostöökogu ja Nelja Valla Kogu) koostööprojekti  „Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused II“raames. Projekti eesmärk on esile tõsta ja tunnustada Harjumaa inimesi, ühendusi, asutusi, ettevõtteid koostöös Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega (HEAK) Harjumaa aasta tegija tunnustusüritusel. Selgitada välja parim 2023 aastal ellu viidud LEADER ettevõtlusprojekt, kogukonnaprojekt ja elukeskkonnaprojekt.