Juhatuse koosolek

Toimumisaeg

Nelja Valla Kogu juhatuse koosolek toimub Tuula Kogukonnakeskusesse 6.novembril kell 16:00. 

Koosoleku päevakord: 

1.  2024.a rakenduskava ülevaatamine ja üldkoosolekule kinnitamiseks saatmine. 

2. Uue liikme vastuvõtmise taotlus ja ühe liikme lahkumine. 

3. LEADER Liidu koostööprojekti „Ukraina põgenike kohanemise toetamine maapiirkonnas“ tegevused ja eelarve. 

4. Koostööprojekti “Harju Leader ühistegevused III” tegevused ja eelarve. 

5. NVK tegevjuhi vahetumine. 

6. NVK põhikirja muutmise vajadusest. 

7. Üldkoosoleku kokkukutsumine päevakorraga: 

1) 2024.a. rakenduskava kinnitamine;

2) Koostööprojekt „Ukraina põgenike kohanemise toetamine maapiirkonnas“;

3) Koostööprojekt “Harju Leader ühistegevused III”;

4) Nelja Valla Kogu MTÜ põhikirja muudatus (vajadusel); 

5) Informatsioon uue perioodi tegevustest.