PIIRKONDADE KOGEMUSVAHETUS JA TEGEVUSRÜHMADE KOOSTÖÖ ARENDAMINE

Toimumisaeg

PIIRKONDADE KOGEMUSVAHETUS JA TEGEVUSRÜHMADE KOOSTÖÖ ARENDAMINE
 

Periood: jaanuar 2024 – juuni 2025

Koostööprojekti partnerid: MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu (juhtpartner), MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu,  MTÜ Nelja Valla Kogu, MTÜ Raplamaa Partnerluskogu

Projekti eesmärgid:
1. LEADER tegevusrühmad on organisatsiooniliselt tugevnenud – juhatuse liikmed, tegevusrühma tegevmeeskonnad, liikmed, tegevuspiirkonna organisatsioonid ja kogukonnad on saanud uusi teadmisi ning uut inspiratsiooni oma tegevuse aktiviseerimiseks ja loonud sidemeid projektipartnerite piirkondadega ning leidnud kontakte välismaal.
2. Kogukondade eestvedajad ja ettevõtjad on motiveeritud ja julgustatud koostööd tegema.
3. Kogukonnad ja LEADER tegevusrühmad on ühtsemad ja suunatud omavahelise ja rahvusvahelise
koostööle.
4. LEADER tegevusrühmad võrgustuvad, osalevad aktiivselt ja on hinnatud partnerid mitmes koostöö- või ühisprojektis.
5. LEADER tegevusrühmade tegevmeeskondade ja juhatuse liikmete teadmusbaas on suurenenud.